อย.รับจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติอย. รับจดแจ้งเครื่องสำอางด้วยระบบอัตโนมัติ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เริ่มทดลอง 28 เม.ย. นี้

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า อย. มีนโยบายปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนการรับจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม โดยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวน สามารถประมวลผลได้ทันที gclub ด้วยมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ จะเริ่มให้กลุ่มอาสาสมัครทดลองใช้ 28 เมษายน 2557 นี้

อย่างไรก็ตาม ด้านผู้ประกอบการ จะต้องแจ้งรายละเอียดด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และทำตามคำแนะนำในคู่มือที่สำนักงานฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพราะหากผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริง ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในปัญหาที่จะเกิดขึ้น และอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป